شرکت جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار احداث شبکه ارتباطی اتوماسیون سطح 2 (دو) کارخانه فولاد سازی از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید؛ لذا از تمامی شرکت ها و پیمانکاران معتبر که دارای توانایی مناسب، سوابق و تجارب مورد قبول می باشند، دعوت به عمل می آید اسناد مناقصه را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی WWW.SJSCO.IR دریافت نمایند.
” آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای “احداث شبکه ارتباطی اتوماسیون سطح ۲ (دو) کارخانه فولاد سازی شرکت جهان فولاد سیرجان” ” مناقصه شماره ۰۲۹۱-خ-م”

شرایط:

آخرین فرصت تحویل پاکات: پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ ۲۹/۰۹/۱۴۰۲.

تضمین شرکت در مناقصه مبلغ ۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵(پنج میلیارد) ریال مطابق اسناد مناقصه.

شرایط تحویل کالا و انجام کار موضوع مناقصه: شرکت جهان فولاد سیرجان واقع در استان کرمان، شهرستان سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده سیرجان – شیراز، کیلومتر ۲ جاده اختصاصی گل گهر.

محل تحویل پاکات: استان کرمان، شهرستان سیرجان، دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت جهان فولاد سیرجان و استان تهران، شهر تهران، دفتر شرکت جهان فولاد سیرجان.

شرکت جهان فولاد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

هزینه چاپ آگهی، بر عهده برنده مناقصه می باشد و ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۹۱۲۹۳۸۳۱۷ و آدرس ایمیل TENDER@SJSCOSTEEL.COM ارتباط برقرار نمایید.

 

دبیرخانه کمیسیون معاملات

شرکت جهان فولاد سیرجانمطالب مرتبطنظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین